Business angels van BAN Vlaanderen helpen HR Intelligence startup aan middelen en kennis om talentenmarkten te veroveren

Kazi wijst Vlaamse starters in hun taal de weg naar happy jobs


 
20 februari 2018 – De Vlaamse HR tech-onderneming Kazi haalt 550K euro aan kapitaal op dankzij het Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN Vlaanderen) en een KMO-Cofinanciering van PMV. Tegelijk treden drie nieuwe business angels van BAN Vlaanderen met hun expertise in het bestuur van de onderneming. Kazi ontwikkelt technologie die intelligentie injecteert in het arbeidsmarktproces, waarmee partners hun HR-vraagstukken oplossen. De bijkomende middelen zullen Kazi in staat stellen om sneller in te spelen op een explosief groeiende vraag. De strategische stap moet Kazi helpen om uit te groeien tot een sterke commerciële onderneming met als motto “meer inzicht, happy jobs”. 

Kazi’s technologie vormt ook de basis voor het onlineplatform Kazi.be dat inspeelt op de markt van hoogopgeleide starters. Het intelligente systeem laat werkgevers en talenten één taal spreken en helpt zo om verwachtingen fijner op elkaar af te stemmen en aldus de aanwerving van passend jong talent veel beter en sneller te doen verlopen.
Kazi – Swahili voor tegelijk werk en missie – ontwikkelt sinds 2014 i.s.m. Thomas More Hogeschool de digitale technologie en intelligentie die het rekruteringsproces efficiënter doet verlopen én tegelijkertijd de retentie van passend talent verhoogt. Het online platform Kazi.be gebruikt de academisch gevalideerde inzichten om hoogopgeleide starters, rekruteerders én leidinggevenden op voorhand éénzelfde taal te helpen spreken. Daarnaast past Kazi de technologie ook op projectbasis toe om samen met toonaangevende partijen in binnen- en buitenland arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. Door de wensen en verwachtingen achter CV's en vacatures op voorhand duidelijk te maken, krijgen kandidaten een gepersonaliseerde topjobselectie en vinden ze al tijdens het afstudeerjaar de organisaties die met hen matchen. Kazi zal zo de volgende maanden duizenden hoogopgeleide starters de weg wijzen naar hun happy jobs, online op Kazi.be en offline op een dozijn jobbeurzen in heel Vlaanderen.

In de woorden van Davy Bollansee, HR Business Partner bij Sweco, Europa’s grootste ingenieurs- en architectenbureau: “Kazi zorgde ervoor dat we in contact kwamen met een starter die we anders niet konden bereiken. Tijdens het gesprek werd snel duidelijk voor hem en voor Sweco dat zijn verwachtingen 100% aansluiten bij ons aanbod. Het duurde dan ook niet lang voor hij de beslissing nam om ons team te komen versterken.”

Nikolaas Bellens, CEO van Kazi, licht toe: 'Eén op twee jonge talenten kijkt binnen het jaar na zijn aanwerving alweer uit naar een andere baan. In de meeste gevallen komt dit door verkeerde verwachtingen en waarden die niet overeenstemmen met die van de werkgever. Die verspilling van talent kost ondernemingen en de samenleving tijd en geld. Klassieke CV's en vacatures zeggen niet alles.

De arbeidsmarkt van de toekomst gaat niet om wat je kunt, maar om wat je wil! Jongeren willen niet op zoek naar werk, maar gevonden worden door passende jobs. Kazi maakt de connectie in de driehoek van de arbeidsmarkt – talent, leidinggevende en rekruteerder – door ze één taal te laten spreken. Zo biedt Kazi.be die eenduidige taal en intelligentie bijvoorbeeld kant en klaar aan voor de aanwerving van hoogopgeleide Vlaamse starters. Daar vinden werkzoekenden werkgevers die met hen matchen en waar ze op een andere manier niet bij terecht gekomen waren. Tegelijk worden bedrijven gevonden door het juiste talent dat ze door klassieke vacatures onvoldoende kan engageren.

Deze unieke tweezijdige profileringsmethodiek werd sinds 2014 ontwikkeld in samenwerking met het Psychodiagnostisch Centrum van Thomas More Hogeschool (KU Leuven Associatie). Kazi.be voor hoogopgeleide starters ging in juni 2016 live. In de maanden daarna startten diverse andere proefprojecten met onder meer de VDAB, Agoria, Syntra en een consortium van Vlaamse en Nederlandse havensteden. Het platform werd bijvoorbeeld ook al ingezet om studenten in de laatste jaren van het middelbaar te helpen een gepaste hogere-studiekeuze te maken.

De kapitaalronde van 550K euro bestaat voor de helft uit een KMO-Cofinanciering van PMV. Voorts neemt CEO Nikolaas Bellens voor 75K euro deel aan de kapitaalverhoging. Het saldo is afkomstig van seed investors Dirk Willems, Dirk Debast en Annemie Verstappen die hun inbreng verhogen. Daarnaast stappen ook drie nieuwe business angels van BAN Vlaanderen in het kapitaal van de onderneming, waaronder Matthieu Verstraete van Student.be en Vincent De Preter die beiden tot de Raad van Bestuur zullen toetreden.
Nikolaas licht verder toe: 'Dankzij de steun van BAN Vlaanderen en PMV kunnen we ons team versterken zowel aan managementzijde als met commercieel en technologisch talent. Zo kunnen we enerzijds ons aanbod voor rekrutering van hoogopgeleide starters nog beter in de markt zetten, en tegelijkertijd onze technologie doorontwikkelen en integreren bij de groeiende groep partners in binnen- & buitenland.'

Over KAZI NV (www.kazi.be)

   
 
 
 
 
 
 
 

Kazi.be werd in juli 2016 gelanceerd als dé online matchmaker voor alle Vlaamse hoogopgeleide starters en hun rekruteerders. Via een academisch onderbouwde test helpt Kazi werkzoekend talent en hun potentiële werkgever(s) zichzelf beter te identificeren. Door een preselectie te maken op basis van drijfveren en (team)rol voorkomt Kazi een mismatch en stemt het de verwachtingen van (bijna) afgestudeerden en werkgevers maximaal op elkaar af.
Contact: Dhr. Nikolaas Bellens- CEO - telefoon: +32 473 24 09 04 – email: nikolaas.bellens@kazi.be


Over BAN Vlaanderen
(www.ban.be)

BAN Vlaanderen vzw is hét platform waar kapitaalzoekende ondernemers en privé-investeerders elkaar vinden om via kapitaalinbreng en kennisoverdracht deze ondernemers een traject te laten afleggen naar succes van hun onderneming en de verdere ontwikkeling van onze kenniseconomie. Via een coördinator in elk van de zeven lokale antennes kunnen zowel ondernemers als investeerders in het netwerk binnenkomen, waarna op discrete wijze investeringsprojecten worden gepresenteerd via anonieme projectfiches en presentaties op matching events. Ook heeft BAN Vlaanderen de portal www.angel4me.be in de markt gezet om kapitaalzoekende bedrijven op efficiënte wijze met investeerders in contact te brengen. Momenteel telt BAN Vlaanderen 225 leden waaronder ook enkele VC-fondsen en presenteert jaarlijks meer dan 100 geselecteerde projecten. Dit resulteert in 20 à 30 effectieve investeringen jaarlijks.
Contact: Dhr. Reginald Vossen - telefoon: +32 11 87 09 11 - email: r.vossen@ban.be

Voor meer informatie en contact media
PR & Communication: Benita Dreesen - GSM: +32 498 12 6001 - email: Benita@bentleye.eu

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.