Veelgestelde vragen

Hét platform waar kapitaalzoekende
ondernemers en privé-investeerders
elkaar vinden

Hoe gaat een business angel te werk? Wat zijn de rendementsvereisten? Wat doen ze en welke impact heeft hun inbreng op je bedrijf? Op deze pertinente vragen lees je hier bondige antwoorden. Ze ontkrachten je vooroordelen en helpen je om je  eerste stappen te zetten in de wereld van het durfkapitaal. 

Q:
Wat is het profiel van een business angel?

A:
Business angels zijn privé-investeerders die niet alleen hun kapitaal ter beschikking stellen, maar ook hun knowhow, hun netwerk en hun… Business angels zijn privé-investeerders die niet alleen hun kapitaal ter beschikking stellen, maar ook hun knowhow, hun netwerk en hun ervaring die ze zelf jarenlang hebben opgebouwd. Dat vormt de basis voor ‘wise deals’. Dat engagement vormt een belangrijke meerwaarde ten opzichte van andere investeerders. Ondernemers zijn vaak mensen met een sterk technisch ontwikkelde kennis, die een sterk product of dienst hebben bedacht of ontworpen. De vraag is: hoe zet je dat dan in de markt, hoe bouw je de business rond jouw product op? Dat zijn juist dingen waar business angels goed in zijn, dat hebben ze al bewezen in hun carrière. Ze kunnen andere ondernemers helpen om hun bedrijfsvoering te professionaliseren, om niet alleen qua investering maar ook financieel-administratief en inhoudelijk een step-up te doen.

Q:
Nemen business angels controle over je bedrijf?

A:
Bij ondernemers leeft vaak de angst: gaat zo’n investeerder zich niet te veel bemoeien en uiteindelijk mijn bedrijf overnemen? Nee,… Bij ondernemers leeft vaak de angst: gaat zo’n investeerder zich niet te veel bemoeien en uiteindelijk mijn bedrijf overnemen? Nee, dat klopt niet. Je moet weten dat business angels liefst gespreid investeren, simultaan in meerdere bedrijven, om hun risico’s te spreiden. Dat betekent dat zij in meerdere bedrijven tijd en energie stoppen. Business angels nemen vooral een kleine minderheid van de aandelen in een onderneming, het gaat meestal over een participatie van 10 tot 20%. Business angels zijn niet op zoek naar overnames; niet alleen is hun financiële participatie beperkt in omvang, maar ook hun tijd.

Q:
Spreiden business angels zelf hun risico?

A:
Je ziet vaak dat business angels investeren in 5 of 6 bedrijven voor een bepaalde periode. In het begin zal… Je ziet vaak dat business angels investeren in 5 of 6 bedrijven voor een bepaalde periode. In het begin zal hun input intensiever zijn om het bedrijf te helpen om op de rails te komen, daarna zal hun inbreng relatief verminderen om na verloop van tijd te beginnen met een nieuwe participatie. Het gaat altijd om risicokapitaal, vandaar dat business angels gespreid werken.

Q:
Bereid ik me als ondernemer voor op een tweede kapitaalronde?

A:
Het is voor een ondernemer in ieder geval niet slecht om bij de volgende ronde nog te kunnen volgen, met… Het is voor een ondernemer in ieder geval niet slecht om bij de volgende ronde nog te kunnen volgen, met hetgeen je ondertussen hebt kunnen opbouwen of wat je nog aan de  kant hebt staan. Het is vaak zo dat een investeringsronde met durfkapitaal vaak gevolgd wordt door een tweede ronde als het goed gaat. En als het niet zo goed als verwacht gaat, is er vaak een injectie nodig waar je input als ondernemer ook belangrijk is. Coördinatoren die business angels en ondernemers bij elkaar brengen moeten in dat opzicht helpen zorgen voor een evenwicht tussen de business angel en de ondernemer, er moet een gezonde verhouding tussen de input van beide partijen zitten. Dankzij cofinanciering of syndicaatvorming blijft het belang van business angels beperkt. Bij BAN Vlaanderen doen we ons best om de participaties van de business angels in bedrijven in te perken door syndicaatvorming. Als de te investeren bedragen hoger worden, proberen we 3, 4 of 5 business angels samen in te laten stappen. BAN Vlaanderen werkt daarvoor ook met co-financiering, met een eigen fonds dat we samen met ING hebben opgericht, het AAA Fund of Ark Angels Activator Fund.  We hebben ook een goede samenwerking met het Participatiefonds Vlaanderen om achtergestelde leningen op te vragen op het moment dat zo’n som te groot wordt voor dit soort investeerders.

Q:
Is het vinden van de juiste business angel even moeilijk als het vinden van een goed lief?

A:
Als je bedenkt hoeveel soorten bedrijven en sectoren er zijn, hoe vind je dan een business angel die helemaal in… Als je bedenkt hoeveel soorten bedrijven en sectoren er zijn, hoe vind je dan een business angel die helemaal in het plaatje van je onderneming past qua ervaring, qua sector, qua netwerk en qua grootte van investering? Het moet op heel veel punten matchen, echt maatwerk. Waarom is het ene netwerk succesvol en het andere niet in die matchmaking tussen ondernemers en business angels? De schaal waarop je werkt is uiteraard belangrijk. BAN Vlaanderen heeft jaarlijks 100 dossiers die het kan presenteren en die naar meer dan 200 business angels gaan. Potentieel ontstaan daar heel veel matches, maar toch zie je dat de uiteindelijke slaagkans één op tien is. Wij organiseren met BAN per jaar 2500 echt waardevolle contacten. Ons systeem is erop gestoeld dat een business angel moet reageren op het project  zodat het in eerste de business angels zelf zijn die een eerste stap zetten in de selectie. Als een business angel interesse heeft getoond, moet nog blijken of de partijen – ondernemer en business angels, want vaak werk je met meerdere business angels – voor elkaar in de wieg gelegd zijn. Dat is een heel parcours van elkaar leren kennen en vertrouwen opbouwen. Na die kennismakingsfase – de match maken – kom je in een volgend stadium: de deal sluiten. Het deal guidance-traject wordt ook door iemand van BAN Vlaanderen begeleid. Zo worden er 80 tot 90 trajecten per jaar in gang gezet waarvan bijna de helft uitmondt in een participatie. 

Q:
Kun je als ondernemer zelf je aandeelhouders kiezen?

A:
Natuurlijk. BAN Vlaanderen begeleidt het hele participatietraject, zowel aan de kant van de business angels als van de ondernemer. Die… Natuurlijk. BAN Vlaanderen begeleidt het hele participatietraject, zowel aan de kant van de business angels als van de ondernemer. Die moet ook voor zichzelf uitmaken: met welke mensen wil ik werken, wat is de achtergrond van deze business angel, hoe kan deze business angel mij helpen om mijn businessplan beter te maken of hoe kan die commerciële ondersteuning bieden? Op dat vlak moet de ondernemer zelf het heft in handen neemt. Alleen als het op al die vlakken klopt, is het een goede match. Je hebt als ondernemer het recht om te zeggen met welke business angels je wil werken en met welke niet, je bepaalt zelf wie je binnenkrijgt. Dat is bijvoorbeeld ook het verschil met een crowdfundingplatform of met een fonds: in dat geval kan je niet kiezen wie je aandeelhouders zijn.

Q:
Kan je altijd eigenaar blijven van je bedrijf als je in zee gaat met business angels?

A:
Dit is een open vraag. Als je bedrijf dusdanig groeit  dat je eigen vermogen niet voldoende is om die groei… Dit is een open vraag. Als je bedrijf dusdanig groeit  dat je eigen vermogen niet voldoende is om die groei te financieren en je haalt venture capital binnen, dan geef je een deel van je bedrijf uit handen. Het is niet altijd evident om opnieuw de volledige eigenaar van dat bedrijf te worden. Het gebeurt in sommige gevallen dat business angels na verloop van tijd uit een project stappen als de ondernemer voldoende vermogen heeft om hen uit te kopen. Maar het gebeurt vaker dat de meer succesvolle verhalen in termen van groei evolueren in de richting van extra financiers die binnenkomen; het bedrijf wordt eventueel verkocht of wordt in een grotere groep binnen gebracht. Als je bedrijf zo’n groeikracht heeft, sta je als oprichter voor de keuze tussen ondernemerschap en aandeelhouderschap. Uiteindelijk moet het uitgangspunt toch altijd zijn: wat zijn de mogelijkheden van dit bedrijf? Je kunt uiteraard altijd eigenaar blijven. Maar wil ik het kost wat kost in zelf handen houden en zo klein houden? Of laat ik het groeien?

Q:
Wanneer in de cyclus is het beste moment voor een ‘wise deal’?

A:
Wanneer is het moment daar om voor een ‘wise deal’ met business angels te gaan? Alles begint bij de groeicurve… Wanneer is het moment daar om voor een ‘wise deal’ met business angels te gaan? Alles begint bij de groeicurve van een bedrijf. Als je op een gegeven moment zelf de bottleneck wordt in je groei door eigen financiële beperkingen, dan ben je verkeerd bezig. Het is een kwestie van goed te timen. Doe wat je nog wél kan doen: het geeft je bedrijf meer body. Het geeft een business angel meer zin als je zelf meedoet in dat groeiverhaal. Moet je tot tegen het dak gaan? Dat brengt ook weer risico’s mee.

Q:
Vormen business angels een ideale tussenstap naar latere vormen van durfkapitaal?

A:
Beroep doen op business angels is een goede tussenstap voor sterk groeiende bedrijven. ‘Wise deals’ vormen een excellente eerste stap… Beroep doen op business angels is een goede tussenstap voor sterk groeiende bedrijven. ‘Wise deals’ vormen een excellente eerste stap om te leren werken met durfkapitaal en met aandeelhouders, voor je naar durfkapitaal van grote fondsen gaat kijken. Met een ervaren mede-aandeelhouder in je bedrijf leer je veel. Het is voor veel ondernemers de eerste keer in hun leven dat ze hun bedrijf op die manier laten groeien. Dat doe je best met partners die dezelfde belangen hebben als jij, angels dus.

Q:
Sluiten business angels sectoren uit?

A:
Het is niet zo dat business angels er enkel zijn voor starters, al maken die wel 70 tot 80% van… Het is niet zo dat business angels er enkel zijn voor starters, al maken die wel 70 tot 80% van de groep uit. business angels zijn op zoek naar een verhaal van vernieuwing, een andere marktbenadering waardoor een markt open gebroken kan worden. Die schaalvergroting zorgt voor het financiële rendement waar investeerders naar op zoek zijn. Business angels zijn daarom niet geschikt voor elk bedrijf en elke business. Qua sectoren sluiten Business Angels ook niets uit, al is het zo dat 30 tot 35% van de deals van BAN Vlaanderen vallen binnen de IT-sector. De rest zit in meer traditionele industrie, in diensten, in gezondheid... Er is brede interesse bij business angels behalve misschien voor horeca en kleinhandel. Alles in business to business of business to consumer op voldoende grote schaal is een mogelijkheid.

Q:
Is groeipotentieel de belangrijkste voorwaarde voor business angels?

A:
Wat zijn voorwaarden voor deze investeerders om in een ‘wise deal’ te stappen? De belangrijkste factor is dat er groei… Wat zijn voorwaarden voor deze investeerders om in een ‘wise deal’ te stappen? De belangrijkste factor is dat er groei in het bedrijf moet zitten. Als je als ondernemer geen groeipotentieel hebt en die ambitie niet uitstraalt, zal het heel moeilijk zijn om business angels te overtuigen. Dat heeft te maken met het gewenste rendement op het ingebrachte kapitaal. Die groeibedrijven kunnen overigens wel in alle sectoren en in alle groeifases voorkomen.

Q:
Welke rendementen willen business angels realiseren?

A:
Het gaat niet over liefdadigheid. Een business angel wil rendement. Als je gaat kijken wat je tegenwoordig aan intrest bij… Het gaat niet over liefdadigheid. Een business angel wil rendement. Als je gaat kijken wat je tegenwoordig aan intrest bij achtergestelde leningen betaalt, zit je aan 7 tot 8%. Een business angel die risico’s neemt verwacht dus double digits qua rendement. Dat is een vorm van risicospreiding. Het logische gevolg: een ‘wise deal’ met een rendement van 5 tot 6 %, zal niet genoeg zijn. Hoe hoog dat rendement moet zijn, hangt af van de risico-perceptie. Als het om een matuur bedrijf gaat met een zeker trackrecord zal de business angel misschien met een iets lager rendement tevreden zijn of zelfs met een soort van lening gaan werken. Is het een jong bedrijf dat misschien niet van de grond zal komen, dan kan dat gaan om rendementen van 20 tot zelfs 25%.

Q:
Wat is het AAA Fund?

A:
Het AAA Fund of Ark Angels Activator Fund is een durfkapitaalfonds dat in 2012 opgericht is door BAN Vlaanderen en… Het AAA Fund of Ark Angels Activator Fund is een durfkapitaalfonds dat in 2012 opgericht is door BAN Vlaanderen en ING België om innovatieve starters en snel doorgroeiende KMO’s te financieren. Derde partner is de Vlaamse overheid, die met het ARKimedes-Fonds II mee investeert. Het AAA-Fund kan samen met business angels meer dan 12,5 miljoen euro risicokapitaal investeren in Vlaamse KMO’s, die op die manier een financieringshefboom krijgen om hun groeipotentieel te kunnen realiseren. Het gaat daarbij om ‘gazellen’ of startende bedrijven met een zeer sterk groeiparcours, maar ook om meer mature bedrijven waar een overname, management buy-in of management buy-out de volgende stap is. Het AAA Fund heeft een looptijd van 10 jaar en een investeringsperiode van vijf jaar, het doel is om een 20-tal participaties te kunnen doen.