Ondernemers

Ontmoet vandaag nog een business angel die niet alleen geld maar ook eigen know-how, ervaring en contacten investeert in jouw onderneming

 

Business Angels

Zet de eerste stap naar investeren in beloftevolle startende of snelgroeiende ondernemingen

WHAT's new?

Alle
7/05/2018 - De checklists voor tax shelter in starters en groeibedrijven zijn aangepast!

Op 30/03/2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. Deze wet voert een tax shelter-regeling voor groeibedrijven naar het voorbeeld van de “tax shelter”-regeling die in 2015 werd ingevoerd voor investeringen in startersvennootschappen.

03/04/2018 - Vlaamse starter brengt de voordelen van deeleconomie naar de B2B-industrie

BAN Vlaanderen helpt het Vlaamse i.Revitalise aan kennis, ervaring en middelen door de instap van (een) Business Angel(s) en een verhoging van het kapitaal met een totale som van 130k euro. De strategische stap moet de starter klaar maken om het eerste deelplatform te lanceren voor de maakindustrie, voor de onderhoud- en revisiesector en voor onderzoek- en ontwikkelingsinstellingen.

26/03/2018 - MySkillCamp ontplooit met ruggensteun van BAN Vlaanderen zijn Digital Learning Solution in Nederlandstalig België

De jonge Waalse onderneming MySkillCamp trekt dankzij BAN Vlaanderen kapitaal en expertise aan van een Vlaamse business angel. De overeenkomst moet de starter helpen om zijn activiteiten op de Vlaamse markt te ontwikkelen en zo een sterke Belgische speler te worden die op termijn ook op internationale markten zijn mannetje kan staan.

06/03/2018 - 'European Scaleup funding landscape 2017' door Omar Mohout

Europese scaleups hebben opnieuw een goed jaar gehad, met een aanzienlijke sprong in 2017 in vergelijking met 2016. Lees hier het gedetailleerd rapport van Omar Mohout over de toestand van het Europese Scaleup-ecosysteem.